Wat is ziekteverzuim?

Ziekteverzuim wilt u koste wat het kost tegengaan. Bij gebrek aan een adequaat verzuimmanagement kan het namelijk een teruglopende productiviteit veroorzaken. Verzuim ten gevolge van ziekte wil zeggen dat uw werknemer zijn of haar werk niet uit kan voeren omdat deze ziek is. Dit heeft gevolgen voor zowel werkgever als werknemer. De Arbowet stelt als onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter beide partijen verplicht zich in te zetten om een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt te realiseren.

Wat is het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland?

Wat ziekteverzuim daadwerkelijk inhoudt en waarom dit een zware last is voor bedrijven kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van cijfers. In het 2e kwartaal van 2019 lag het ziekteverzuimpercentage in Nederland op 4,3%. Omgerekend zijn dit 43 dagen. In de afgelopen jaren blijven de percentages op gebied van ziekteverzuim stijgen. U moet het loon gedurende de eerste twee jaar door blijven betalen. Het percentage hiervan varieert van 70 tot 100%. Daarnaast stijgt de werkdruk onder de mensen die het werk van de zieken op moeten vangen, wat de kans op overbelasting op zijn beurt laat toenemen.

Wat is ziekteverzuimbegeleiding?

Wanneer u niet beschikt over een (adequaat) ziekteverzuimmanagement kan ziekteverzuim te allen tijde op de loer liggen. Het liefst wilt u dit voorkomen door vooraf al na te denken over het begeleiden van uw personeel en een luisterend oor te bieden. Een kwart van de ziekmeldingen komt voort uit omstandigheden op het werk. De meest voorkomende vorm van ziekteverzuim is een burn-out. Het kost tijd om hiervan te herstellen en zorgt voor hogere kosten. Het voorkomen van ziekteverzuim doet u (indien mogelijk) al op de werkvloer! NCMconsult biedt op maat gesneden ziekteverzuimbegeleiding  en haalt de oorzaak boven water.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

In samenwerking met NCMconsult verlaagt u uw verzuimcijfer. Met welke aanpak u te werk wilt gaan bepaalt u geheel zelf. Bent u geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan contact op door middel van het contactformulier. Graag staan wij tot uw dienst!

Volg ons ook op LinkedIn!