Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

Ziekteverzuim komt in ieder bedrijf voor. Wanneer u hier als werkgever mee te maken krijgt bent u verplicht uw werknemer te begeleiden tijdens zijn of haar terugkeer in de arbeidsmarkt. Dit komt voort uit de Wet Verbetering Poortwachter. Maar wat staat er eigenlijk allemaal in deze wet? En wat voor invloed heeft dit op u als werkgever? Wij vertellen het u graag!

Wat staat er allemaal in de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter is een Nederlandse wet die sinds 2002 van kracht is. Het doel van de wet is het terugdringen van het aantal langdurig zieke werknemers, met als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Dit betekent dat zowel werkgever als werknemer verplicht zijn zich in te zetten om snel te re-integreren. Er zijn een aantal verplichtingen waar beide partijen rekening mee moeten houden, onder andere:

  • Er moet na zes weken een probleemanalyse worden gemaakt door de arbodienst. Binnen acht weken moet de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak opstellen. In dit plan staat beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen;
  • Wanneer er sprake is van dreigend langdurig verzuim moet er door de werkgever een re-integratiedossier bijgehouden worden en moet de voortgang regelmatig met de werknemer worden besproken;
  • In de 42e week moet de werknemer ziek gemeld worden bij het UWV;
  • Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen.

Wat kan NCMconsult voor u betekenen tijdens het ziekteverzuim traject?

Zoals u ondertussen weet bent u als werkgever verplicht om uw zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren en een re-integratiedossier bij te houden. Dit vergt echter veel tijd en kan onbekend terrein zijn. Gelukkig zijn wij er voor u! NCMconsult is bekend met de wet en de uitvoering ervan. Wij nemen dan ook de zorg daarover graag uit handen. Meer informatie over onze verzuimbegeleiding dienst vindt u hier!

Samen werken aan de re-integratie van uw werknemer?

Heeft u interesse in onze diensten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Volg ons ook op LinkedIn!