Verzuimbegeleiding in Amsterdam

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers ligt ten grondslag aan een bedrijf dat haar middelen tot een hoog niveau wilt ontwikkelen. Als bedrijf zijnde heeft u namelijk baat bij een solide basis als het gaat om personeel. Ondanks de flexibiliteit binnen uw team kunt u verzuim eenvoudigweg niet een-twee-drie voorkomen. Daarnaast kan bijvoorbeeld vergrijzing de inzetbaarheid van uw personeel beperken. Dit terwijl het in uw belang is om deze zo lang mogelijk bij u te houden. Bent u benieuwd waar de oorzaak voor verzuim ligt in uw bedrijf en hoe u uw medewerkers weer aan het werk kunt krijgen? NCMconsult biedt oplossingsgerichte verzuimbegeleiding in Amsterdam!

Wat houdt verzuimbegeleiding in Amsterdam in?

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) zijn u en uw medewerkers verplicht om langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen. Een manier is het inschakelen van een loopbaanadviseur en coach. Deze helpt onder andere om verzuim te voorkomen, biedt ziekteverzuimbegeleiding, helpt bij re-integratie, maakt een Plan van Aanpak UWV en een stappenplan en biedt begeleiding bij een tweede spoortraject. Wanneer uw personeel eenmaal klaar is om te re-integreren helpt een coach hierbij. Wanneer u samenwerkt met partners om de re-integratie van uw medewerkers goed te laten verlopen vermindert u de periode van verzuim en zorgt u ervoor dat de productiviteit binnen uw bedrijf verhoogt.

Waarom is verzuimbegeleiding voor werkgevers in Amsterdam van cruciaal belang?

In feite bent u min of meer verplicht om verzuimbegeleiding te bieden. Echter hangt het af van de wil van een werkgever hoe deze ingevuld wordt. Enkele verplichtingen zijn dat u gedurende twee jaar na ziekmelding 70% van het loon blijft betalen. In veel CAO’s is zelfs bepaald dat in het eerste jaar 100% van het loon uitbetaald moet worden en wanneer medewerkers in de WIA terechtkomen betaalt de werkgever over het algemeen meer premie. Op de korte termijn zal dit kosten opleveren, maar door ruimte te bieden voor scholing, kennis en vaardigheden te ontwikkelen en een gezonde werksfeer te creëren kunt u frequent verzuim terugdringen. Deze aanpak maakt deel uit van duurzame inzetbaarheid en graag helpen wij u om een doelgericht plan van aanpak te maken waar u verzuim mee verlaagt en productiviteit mee verhoogt!

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Bent u geïnteresseerd in het terugdringen van ziekteverzuim? Maak dan gebruik van de diensten die NCMconsult verleent. Wanneer u interesse heeft in onze dienstverlening verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Dit doet u door middel van het contactformulier. Nadat u deze heeft ingevuld zullen wij u zo snel mogelijk van een reactie voorzien. Wij staan graag voor u klaar!

Volg ons ook op LinkedIn!