Wettelijke verplichting

Als werkgever hebt u de verplichting om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren en een re-integratiedossier bij te houden. U hebt ook belang bij het voeren van een goed ziekteverzuimbeleid. Veel verzuim betekent namelijk dat de werkdruk voor de achterblijvers hoger wordt en de kans op overbelasting toeneemt.

Wet Verbetering Poortwachter

Meestal hebt u niet dagelijks met verzuim te maken en zal de Wet Verbetering Poortwachter voor de gemiddelde ondernemer onbekend terrein zijn. Dan is het goed om te weten dat NCMconsult met de wet en de uitvoering bekend is en wij u de zorg daarover graag uit handen nemen.

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) schrijft voor dat de werkgever én de zieke werknemer vanaf het begin van de ziekteperiode zich actief inspannen om langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Elke werkgever is verplicht om gedurende de eerste twee jaar 70% van het loon door te betalen. In veel CAO’s is ook bepaald dat de werkgever in het eerste jaar 100% moet doorbetalen. Bovendien betaalt de werkgever over het algemeen meer premie als meer werknemers in de WIA terechtkomen. Dat wilt u uiteraard voorkomen.

Grip houden op verzuim

Het is zaak om grip op het verzuim te houden. Een hoog percentage ziekteverzuim en/of medewerkers die frequent kortstondig ziek zijn, is vaak een teken dat iets niet goed gaat in het bedrijf. De oorzaak is meestal verborgen en het lek boven water krijgen is vaak niet eenvoudig.

NCMconsult biedt een op maat gesneden dienstverlening. Wij streven er naar om de medewerker zo snel mogelijk weer in het werkproces te betrekken én de onderliggende oorzaken van het verzuim op te sporen. U kunt hierdoor snel bijsturen.

Het kan zijn dat de oorzaak van het verzuim erin ligt dat de medewerker niet meer op de juiste plek zit. In die situaties is een loopbaantraject een doelgerichte mogelijkheid om de inzetbaarheid en het werkplezier weer op het juiste niveau te krijgen.

Onze aanpak leidt tot:

  • preventief beleid;

  • goede begeleiding bij verzuim = snelle terugkeer op de werkvloer = grootste kans op blijvende inzetbaarheid;

  • ontzorging van de werkgever;

  • de inzetbaarheid van de medewerker in eigen of passend werk, of de begeleiding naar de ontslagprocedure na twee jaar ziekte;

  • een degelijk en uitvoerbaar begeleidingsplan dat voldoet aan de eisen van het UWV.

NCMconsult Verzuimbegeleiding helpt bij:

  • preventie van verzuim

  • ziekteverzuimbegeleiding

  • re-integratie

  • stappenplan en Plan van Aanpak UWV

  • tweede spoortraject.

Interesse? Neem contact met me op!

Al onze diensten: