De uitdaging

De komende jaren verandert de arbeidsmarkt drastisch. Veel mensen gaan met pensioen waardoor de beroepsbevolking afneemt. Tegelijkertijd stijgt de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer. Nederlandse bedrijven en organisaties staan daarom voor een grote uitdaging: hoe bied je in een tijd van vergrijzing de groeiende concurrentie het hoofd?

Duurzaam investeren

Werkgevers moeten meer doen om hun medewerkers te behouden én fit te houden voor het steeds sneller veranderende werk. Werknemers moeten blijven zorgen dat ze gemakkelijk inzetbaar zijn bij veranderende omstandigheden. Zo vergroten ze hun toegevoegde waarde en daarmee hun kansen op werk. De praktijk laat zien dat investeren in duurzame inzetbaarheid lonend is voor zowel werkgever als werknemer.

Snelle veranderingen

De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken het noodzakelijk dat werkgevers serieus in werknemers investeren, en dat werknemers op hun beurt bereid zijn te leren, zich aan te passen en te ontwikkelen. Ook de steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt en de snel veranderende economie spelen daarin een rol. Over enkele jaren hebben werknemers alweer heel andere kennis en vaardigheden nodig dan nu.

Blijvend inzetbaar

Beleid dat is gericht op duurzame inzetbaarheid vraagt om ruimte voor scholing, de voortdurende ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, een gezonde werksfeer en werkomgeving, en het terugdringen van ziekteverzuim. Het beleid moet er ook op gericht zijn werknemers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om duurzaam inzetbaar te blijven. De tijd dat zij tot aan hun pensioen genoeg hadden aan hun schooldiploma is definitief voorbij.

Onze aanpak leidt tot:

  • een doelgericht plan van aanpak dat is gericht op de duurzame personele inzet op maat voor uw organisatie;

  • duurzame investeringen in uw medewerkers, wat uw bedrijf betrokken medewerkers, een meetbaar lager verzuim en aanzienlijk hogere productiviteit oplevert.

NCMconsult Duurzame inzetbaarheid helpt bij:

  • beleid opzetten om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden

  • behouden en fit houden van medewerkers

  • in kaart brengen van het potentieel en de ontwikkelruimte van medewerkers

  • vaststellen van de scholingsbehoefte

  • de inrichting van een gezonde werkomgeving

Interesse? Neem contact met me op!

Al onze diensten: