Per 2019 is de maximale duur voor WW nog maar 24 maanden

WW uitkering nog maar 24 maandenSinds 1 januari 2016 neemt de maximale duur van de WW af van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Dit gebeurt stapsgewijs met een maand per kwartaal. In 2018 gaat de maximale WW-duur omlaag van 29 naar 26 maanden en in 2019 is de duur nog 2 jaar. Vanaf september 2017 kunnen werkgevers en werknemers in een cao afspreken dat ze de uitkering tot 38 maanden aanvullen.

Een werknemer heeft minimaal drie maanden recht op een WW-uitkering. De duur van de WW-uitkering hangt af van iemands arbeidsverleden. Voor een uitkering van drie maanden moet een werknemer voldoen aan een ‘wekeneis’. De werknemer moet de afgelopen 36 weken dan minimaal 26 weken gewerkt hebben.

Kun jij hulp gebruiken om met gezonde tred de arbeidsmarkt weer te betreden? Denk eens aan loopbaanadvies of neem contact met mij op via christien.vandermost@ncmconsult.nl

bron