duurzame inzetbaarheid

‘Goed zijn in je vak’ is kern van duurzame inzetbaarheid

Motiveer je medewerkers met minder regels en meer vertrouwen en biedt wat ze nodig hebben om te kunnen excelleren.

Goede vakmensen weten zelf heel goed hoe zij veilig en gezond moeten werken, zegt Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de TU Eindhoven. Dat hoeft een arboprofessional hen niet te vertellen. “Juist ruimte en vertrouwen motiveert mensen om hun vak goed te doen en duurzaam inzetbaar te blijven.” Een collectieve ambitie helpt.

In een modern arbobeleid zijn zelfregulering, motivatie en eigen regievoering bijna niet meer weg te denken. Op het Landelijk Arbo Congres ‘Naar een modern arbobeleid’ is Mathieu Weggeman keynote spreker over het motiveren van de moderne werknemer. Hoe zorg je ervoor dat mensen vanuit zichzelf veilig en gezond werken? Waar zit de startmotor die de vonk overbrengt?

‘Goed zijn in je vak’ is kern van duurzame inzetbaarheid

De kern van duurzame inzetbaarheid is voor Mathieu Weggeman ‘goed zijn in je vak’. “Vakdeskundigheid van mensen op de vloer is belangrijker dan al het andere. Het zorgt ervoor dat je goed bent in wat je doet. Daaraan ontlenen mensen hun motivatie. Daarin zit ook dat professionals zelf heel goed weten wat veilig is en wat niet. Als mensen niet weten hoe zij veilig moeten werken en daartegen zondigen, zijn het geen goede vakmensen.”

Weggeman combineert in lezingen een no-nonsense blik en de nodige humor met een scherp inzicht. Hij heeft het niet op controle en toezicht door ‘turfsmurfen, vinkvee en spreadsheetfundamentalisten’. Liever vonken dan vinken, is zijn adagium. Ook arbo heeft tekortkomingen, vindt hij. “Veel arbowerk is generalistisch: het geldt voor iedereen, terwijl omstandigheden altijd bijzonder zijn. En er wordt altijd vanuit gegaan dat mensen behoorlijk dom zijn en zelf niet goed snappen wat hun allemaal kan overkomen. Dat is niet zo.”

Waarom zou je als ondernemer vakmensen inhuren en hen vervolgens vertellen wat zij moeten doen? Gebruik hun kennis en visie om te weten wat jij moet doen voor het beste resultaat!

En groeit al dat talent je boven het hoofd? Ik kom graag eens praten hoe je hier juist het beste resultaat mee behaalt. Doe dat snel en wie weet kom je in aamerking voor een van de drie ESF subsidies.

Christien van der Most